Fremtidens kodeord er
digital ansvarlighed

Er du optaget af dataetik, og vil du at beskytte din modpart, når I har brug for dokumentation?

Når virksomheder og myndigheder efterspørger dokumentation, tager kunder og borgere ofte billeder af personlige ID og juridiske dokumenter.

Forståeligt, men problematisk. For på den måde har de personfølsomme data i billedebiblioteket på deres telefon. Og dermed har 75% af deres apps adgang, så data potentielt kan ende hos tredjepart.

dikitale® er delestjenesten, der muliggør deling til:    

- Opdateret ID, personlige dokumenter og persondata
- Digitalt samtykke
- Digital underskrift
- Nem kommunikation med borgerne
- Optimering af intern GDPR-håndtering 

”dikitale® er en identitetsplatform, som sikrer etisk GDPR-compliance, og har dine kunders datasikkerhed som topprioritet.”

Opgaven er enkel:
Der er 3 ting, vi skal ændre

Kunder må ikke kunne dele til personlig information på en lemfældig måde, fx via direkte mail eller cloud deling

Opgaven er enkel:
Der er 3 ting, vi skal ændre

Det skal undgås, at kunder bruger deres smartphone til at affotografere ID-dokumenter for at kunne fremsende dem

Opgaven er enkel:
Der er 3 ting, vi skal ændre

Kunder bør have adgang til en log, der registrerer brugen af persondata. Hvorfor? Fordi det er deres ret, og fordi det hjælper virksomheden GDPR-ansvarlige rent administrativt.

LØSNINGER

Enkel og ensartet håndtering af dataudveksling

Den sikreste måde at dele ID og juridiske dokumenter
dikitale® gør det muligt at dele til personlige og personfølsomme data på sikker og krypteret vis.
Det kan være ID og juridiske dokumenter som bankoplysninger, pas, kørekort og anden fortrolig dokumentation.

Alle brugeres identitet valideres mod CPR-registret. Du har dermed sikkerhed for, at din bruger er den, vedkommende udgiver sig for at være.

Informationer i dikitale® er kun tilgængelige i det omfang og tidsrum, den enkelte bruger tillader det.

Nedsæt din risiko for brud på GDPR-reguleringen
Har du modtaget ID og anden følsom dokumentation via mail direkte til dig i din mail postkasse?

Undersøgelser bekræfter, at kunder sender data på måder, der sætter virksomheder i en udsat position mht. GDPR.  Det giver en masse arbejde med at sikre, at oplysninger opbevares korrekt og slettes inden for en given tidsramme. Du risikerer også brud på sikkerheden, fordi data ikke sendes krypteret.

Modtag ID

Kunders ID og juridiske dokumenter på sikker vis -uden at bryde loven.

Push notifikationer

Underret direkte med essentiel information.

Nem log ind

Brug dikitale® som en sikker, hurtig og valideret log ind gateway.

Digitalt samtykke

Samtykkebaseret ID til at skabe langt mere brugerværdi

Digital underskrift

Benyt dikitale® til identifikation, underskrivning og samtykke.

Analyse 

Få data på brugeradfærd og analysér data til fælles fordel.

PUSH NOTIFIKATIONER
DELING AF ID’ER
DELING AF FINANSIELLE DOKUMENTER
BRUGERDATA OG SAMTYKKE

Sådan fungerer dikitale®

Bruger opretter nemt og hurtigt en profil og scanner relevante ID og juridiske dokumenter via dikitale®.

Du anmoder om en deling, eller bruger bekræfter at dele udvalgte ID og dokumenter.

Du deler gennem dikitale®-platformen eller via integration til jeres eksisterende system (API).