Cookies- og
privatlivsbetingelser

Cookie- og privatlivspolitik
Gælder fra den 1. november 2020
Du anvender en digital tjeneste, der er ejet og drevet af

dikitale ApS
CVR nr. 38885189
Innovations Allé 3
7100 Vejle (herefter omtalt som dikitale®)

og vi er din data ansvarlige. Retten til beskyttelse af dine personoplysninger er en grundlæggende rettighed, og vi vil gerne hjælpe dig med, at du får kontrollen over dine personoplysninger. Så hvad du vælger at dele, og hvem du deler det med, bør være helt op til dig.

Vi designer vores digitale tjenester, så de beskytter dine personoplysninger, og giver dig kontrol over dine personoplysninger. Det er ikke altid ligetil. Men det er vores erklærede mål og den type innovation, vi tror på og hele tiden stræber efter at udvikle.
1.0 Kategorier af personoplysninger vi behandler og retsgrundlag
1.1 når du bruger dikitale®
Hvis du opretter en profil på dikitale®, behandler vi dine personoplysninger for at opfylde vores aftale med dig, f.eks. adgang til dikitale, sikker opbevaring af dine personoplysninger og brug i forhold til virksomheder, du vælger at dele personoplysninger med m.v. jf. GDPR artikel 6, stk. 1(b), hvor vi behandler:

- E-mailadresse; eller
- Mobilnummer

Hvad du herefter gemmer i dikitale® har vi ikke adgang til, og er for os krypteret med andre ord kan vi ikke tilgå de personoplysninger, du gemmer i dikitale®, når du har oprettet en brugerprofil.

Vi laver også analyser med henblik på at optimere vores produkter og vide mere om vores kunders præferencer i forhold til brugen af dikitale. Det gør vi blandt ved at lave analyser af vores kundedatabaser og digitale tjenester (dog aldrig de personoplysninger, du gemmer i dikitale samt vores frivillige analyseværktøj, hvor vores legitime interesse i at behandle personoplysningerne, overstiger din interesse i at oplysningerne ikke behandles, jf. GDPR artikel 6, stk. 1(f), hvor vi behandler

- Oplysninger fra vores kundedatabaser
- Brugeradfærd og logfiler fra vores digitale tjenester
- De svar du oplyser vedr. forslag og præferencer i spørgeskemaet
1.2 markedsføring fra dikitale®
Hvis du tillader, at dikitale sender notifikationer, giver du samtykke til, at vi kan sende push-meddelelser til dig jf. persondataforordningen (”GDPR”) artikel 6, stk. 1(f), hvor vi behandler

- Navn
- Kontaktoplysninger, herunder e-mailadresse og mobilnummer
- Indhold og dine valg i forhold til nyhedsbreve – kontaktformer og indhold m.v.

Markedsføringen i nyhedsbreve tilpasses dine personlige forhold ud fra vores viden om dig ved profilering, jf. GDPR artikel 6, stk. 1 (f), hvor vi behandler

- Samtykke til notifikationer
- Oplyste interesseområder
- Cookies
- Ip adresse
- Geografisk placering
- Oplysninger fra vores kundedatabaser
- Oplysninger fra dine sociale medieprofiler

Vores legitime interesse i at lave en personlig tilpasset markedsføring til dig går forud for dine interesser og grundlæggende rettigheder. Vi foretager en automatisk evaluering af dine personoplysninger med henblik på at personliggøre markedsføringen til dig, men vi anvender ikke automatiserede afgørelser i forbindelse med markedsføring, som har retsvirkning eller på tilsvarende vis betydeligt påvirker dig.
1.3 sikkerhed i vores digitale tjenester
Vi registrerer dine brugeroplysninger, når du opretter en profil på dikitale, logger din brugeradfærd og har implementeret sikkerhedsløsninger på vores digitale tjenester, hvor vores legitime interesse i at sikre digitale tjenester imod misbrug, overstiger din interesse i, at oplysningerne ikke behandles, jf. GDPR artikel 6, stk. 1(f). Vi behandler i den sammenhæng

- Navn
- Kontaktoplysninger, herunder e-mailadresse og mobilnummer
- Brugeradfærd og logfiler
- Øvrige sikkerhedsoplysninger
1.4 cookies ved brug af vores hjemmeside
Cookies er små tekstfiler, der lagres på brugerens computer eller andet IT-udstyr, når en hjemmeside besøges. Når du interagerer med vores hjemmeside, indsamler vi cookies, der kan inddeles i tre kategorier

- Nødvendige cookies, der hjælper med at gøre en hjemmeside brugbar ved at aktivere grundlæggende funktioner, såsom side-navigation og adgang til sikre områder af hjemmesiden. Denne kategori af cookies kan ikke fravælges og kræver ikke et samtykke.
- Analyse cookies, der hjælper webstedsejere med at forstå, hvordan de besøgende interagerer med hjemmesider ved at indsamle og rapportere oplysninger. Denne kategori af cookies er valgfri og kræver dit samtykke.
- Marketing cookies, der bruges til at spore besøgende på tværs af websites. Hensigten er at vise annoncer, der er relevante og engagerende for den enkelte bruger, og dermed mere værdifulde for udgivere og tredjeparts annoncører. Denne kategori af cookies er valgfri og kræver dit samtykke.

Du kan se en liste over de cookies, som vi sætter i din browser, når du besøger vores hjemmeside, og hvornår de udløber.

Hvis du ikke ønsker, at vi sætter eller læser cookies på dit udstyr, så har du mulighed for at fravælge cookies i din webbrowser, hvor du kan vælge, hvilke cookies der skal tillades, blokeres eller slettes.

Du kan også vælge at få din computer til at advare dig hver gang, der sendes en cookie, eller du kan vælge at deaktivere alle cookies. Det kan du gøre i internetindstillingerne på dine browsere og enheder. Alle browsere er forskellige , så kig i din browsers hjælpefunktion for at finde den rigtige måde at ændre dine cookieindstillinger på.

Endelig deler vi dine oplysninger om din brug af vores hjemmeside med vores partnere inden for sociale medier, annonceringspartnere og analysepartnere. Du skal være særlig opmærksom på, at nogle af vores partnere bruger dine cookie data til forskellige formål f.eks. tekniske data om din browser, egen markedsføring eller til analyse af hvilke sider du besøger. Denne brug ligger i alle tilfælde uden for vores kontrol, og er udelukkende et forhold mellem dig og vores partner. Derfor opfordrer vi dig altid til at læse persondatapolitikken for vores partner, så du ved hvorfor og hvordan dine personoplysninger behandles, samt hvad dine rettigheder er.
2.0 Hvordan sikrer vi dine personoplysninger?
Hos dikitale® går vi meget op i sikkerhed, og opbevarer dine personoplysninger sikkert, og sikrer med passende tekniske og organisatoriske forhold, at ingen uvedkommende får adgang til dine personoplysninger.

Dette omfatter, når det er nødvendigt, hensigtsmæssigt og muligt at få skriftlige forsikringer fra tredjeparter, der har adgang til dine personoplysninger, hvori de skal garantere, at de vil beskytte dataene med sikkerhedsforanstaltninger, der er udformet til at give et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau.

dikitale® vil generelt ikke videregive dine personoplysninger til tredjeparter, og dikitale® deler som udgangspunkt ikke personoplysninger uden for EU/EØS, men i enkelte tilfælde kan dette blive aktuelt, og i de tilfælde vil vi sikre at gældende europæisk lovgivning er overholdt.
3.0 Når du deler via dikitale®​
Når du deler dine personoplysninger med virksomheder, myndigheder og/eller organisationer via dikitale®, vil du også have mulighed for at bruge dikitale® til at fremsende anmodninger om sletning, begrænsning, korrektion, data portabilitet, indsigelse og tilbagekaldelse af samtykke overfor den relevante virksomhed, myndighed og/eller organisation.

Du skal dog være særligt opmærksom på, at når du deler dine personoplysninger med andre via funktionerne i dikitale®, så er vi ikke din data ansvarlige for, hvordan dine personoplysninger anvendes af dem, du har delt dine personoplysninger med, eller om de imødekommer dine fremsendte anmodninger. Vi er med andre ord alene ansvarlige for, hvordan dine personoplysninger opbevares i dikitale®, og hvordan personoplysningerne sendes sikkert videre.
4.0 Hvornår sletter vi dine personoplysninger?​
dikitale® opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt til opfyldelse af formålet med behandlingen, medmindre dikitale® i medfør af gældende ret er forpligtet eller berettiget til at opbevare personoplysningerne i en længere periode.

Din brugerprofil (dog aldrig de personoplysninger, du gemmer i dikitale®) sletter vi 5 år efter din brugerprofil er ophørt.

Personoplysninger i forbindelse med markedsføring slettes 5 år efter sidste markedsføring er foretaget overfor dig, ligesom personoplysninger vedr. brug af vores hjemmesider i øvrigt slettes 5 år efter den konkrete aktivitet er foretaget.
5.0 automatiske afgørelser​
dikitale® anvender automatiske afgørelser i behandlingen af dine personoplysninger ved udvalgte ydelser og produkter. Et eksempel er vores forebyggende og opklarende indsat af svindel i vores digitale tjenester.

Du kan anmode om, at dikitale® giver dig information om metoden for afgørelse og bede os verificere, at den automatiske afgørelse er udført korrekt. Vi kan afvise anmodningen som foreskrevet i gældende lovgivning, herunder hvis udlevering af informationen vil resultere i afsløring af forretningshemmeligheder eller forstyrre forebyggelsen eller opklaringen af svindel eller andre forbrydelser. Generelt vil vi i disse tilfælde verificere, at algoritme og kildedata fungerer efter hensigten uden fejl eller bias.
6.0 dine rettigheder​
Retten til information.
Du har ret til at anmode os om oplysninger om eller adgang til dine personlige informationer. Der er dog undtagelser, som betyder, at du ikke altid modtager al den information, som vi behandler.

Retten til at gøre indsigelse.
Du har ret til at gøre indsigelse mod dikitale®s behandling af dine personoplysninger. Det betyder, at du kan stoppe eller forhindre os i at behandle dine personoplysninger. Det gælder dog kun i visse tilfælde, og vi behøver ikke stoppe med at behandle dine personoplysninger, hvis vi kan give legitime grunde til at forsætte behandlingen af dine personoplysninger.

Retten til sletning.
Du har i visse tilfælde ret til at anmode om sletning af dine personoplysninger. Hvis du f.eks. gerne vil slette din brugerprofil eller have os til at slette dine oplysninger, beholder vi kun oplysninger, som vi har brug for af juridiske årsager til at løse tvister eller håndhæve vores aftaler.

Retten til dataportabilitet
Du har ret til at modtage en kopi af dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinelæsbart format ved at kontakte os. Såfremt det er teknisk muligt, har du ret til at anmode om, at personoplysningerne bliver transmitteret direkte til en anden virksomhed eller person, der fungerer som dataansvarlig.

Retten til berigtigelse
Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig berigtiget. Du har også ret til at få fuldstændiggjort personoplysninger, som du mener er ufuldstændige.

Retten til begrænsning af behandling.
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Retten til at trække dit samtykke tilbage.
Hvor behandlingen af dine personoplysninger er baseret på et samtykke, har du ret til at trække dit samtykke tilbage.

Retten til at klage.
Hvis du har en forespørgsel vedrørende denne meddelelse, den måde, vi behandler dine personoplysninger på, ønsker at udøve dine rettigheder eller indgive en klage.

Hvis du ønsker at klage over dikitale®s behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte dikitale® eller Datatilsynet.
7.0 kontaktoplysninger​
Du kan kontakte os ved brug af nedenstående informationer:

- E-mail: hello@dikitale.com
- Kundeservice: +45 39 39 40 50