GDPR

Med dikitale® kan du snart slippe for gdpr-bøvl

Med dikitale® kan du snart slippe for gdpr-bøvl.

Hvor ligger listen med de nye kunder? Hvordan behandler I de data, I indsamler om dem? Og har I husket at fortælle dem, at I opbevarer deres persondata?

Med databeskyttelsesforordningen i 2018 fik alle virksomheder i EU nye krav at leve op til. Siden da har I og andre virksomheder skullet sikre kunders og ansattes personoplysninger bedre. Reglerne har givet kunderne nogle rettigheder, som din virksomhed skal være klar til at imødekomme.

Det gælder for eksempel ’retten til at blive glemt’. Hvis kunden ønsker det, skal vedkommendes data slettes eller anonymiseres, så man ikke længere kan finde oplysningerne.

Netop den regel var den største GDPR-udfordring for virksomhederne i 2019 at leve op til, ifølge The International Association of Privacy Professionals (IAPP).

Men også andre dele af GDPR-reglerne har mange virksomheder kvaler med at efterleve; for eksempel at slette personfølsomme data, når det ikke længere er relevant, eller gøre kunderne opmærksom på, at man som virksomhed ligger inde med data. Bryder man reglerne, kan der vanke store bøder.

dikitale løfter de administrative GDPR-byrder fra virksomhedernes skuldre ved at give kunderne og forbrugerne kontrollen over deres persondata tilbage.

Tre tips til mindre bøvl med GDPR

1. Lad kunderne trække alle deres personfølsomme oplysninger med sig, når de forlader din virksomheds hjemmeside og webshop
2. Drop alle de dybe knæbøjninger for at gemme persondata bedst muligt. Med dikitale beholder I kun de anonyme, men vigtige statistiske data
3. Nedsæt omkostninger til håndteringen af kundernes personlige oplysninger 

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

My image caption